SOWA    RIGPA

PERINTEINEN TIIBETILÄINEN LÄÄKETIEDE

Perinteinen Tiibetiläinen Lääketiede on yli 2000 vuotta vanha Himalajan alueen parantamisen tiede. Alkuperäisellä kielellä siitä käytetään nimitystä Sowa Rigpa ja se on säilynyt aitona kokonaisuutena nykypäivään asti puhtaan perinteen välittämisen kautta

 

Perinteinen Tiibetiläinen Lääketiede (PTL) tai englanniksi Traditional Tibetan Medicine (TTM) on yksi kolmesta suuresta aasialaisesta perinteisen lääketieteen järjestelmästä. Se lähestyy kärsimystä ja sairauksia kokonaisvaltaisesti samalla ollen kuitenkin yhteensopiva minkä tahansa, itäimaisen tai länsimaisen, lääketieteellisen perinteen kanssa. Sowa Rigpa sopii käytettäväksi kenelle tahansa ja sitä voi opiskella kuka tahansa.

 

SOWA RIGPA

 

Nimityksellä Sowa Rigpa on kaksi olennaista merkitystä

 

Sanalla Sowa voidaan tarkoittaa parantamista ja sanalla Rigpa tiedettä, joten Sowa Rigpa tai Sorig niin kuin se usein lyhennetään, tarkoittaa parantamisen tiedettä.

 

Sanalla Sowa voidaan myös tarkoittaa “ravitsemista” ja sanalla Rigpa voidaan myös tarkoittaa “tietoisuutta” joten Sorig voi myös tarkoittaa “tietoisuuden ravitsemista”

 

Tämä kaksijakoinen merkitys liittyy Tiibetiläisen lääketieteen pyrkimykseen ymmärtää sekä suhteellinen tasapaino että täydellinen tasapaino.

 

HISTORIA

 

700-luvulla lääkäri ja henkinen harjoittaja Yuthok Vanhempi kirjoitti ensimmäisen version neljästä lääketieteen tantrasta (Gyu Shi). Hän ennusti että taitava lääkäri Yuthok Nuorempi kirjoittaisi hänen työnsä uudelleen tulevaisuudessa.

 

400 vuotta myöhemmin nuori lääkäri nimeltään Yuthok Yonten Gonpo joka oli kotoisin läntisestä Tiibetistä, kylästä nimeltä Goshi Rethang, muokkasi neljä lääketieteellistä tantraa pohjautuen hänen keräämäänsä tietämykseen ja kokemukseen. Tämä versio tultiin tuntemaan nimellä “Tiibetin lääketieteen raamattu” ja Yuthok Vanhempaa kutsuttiin sen “isäksi”.

 

Tähän mennessä Yuthok Nuorempi, joka oli aloittanut lääketieteen opiskelun ja harjoittamisen jo kahdeksan vuoden iässä, oli matkustanut useaan otteeseen Keskiseen Tiibetiin ja Intiaan, ahkerasti opiskellen ja kartuttaen lääketieteellistä tietämystä. Joten hänen työnsä perustui ja siihen vaikuttivat:

 

 •  Villieläinten tutkiminen ja tarkkailu

 •  Shamanistinen parantamisen perinne

 •  Buddhalaisen filosofian hengellinen näkemys

 

NELJÄ LÄÄKETIETEEN TANTRAA

 

Sanskriitin sana Tantra tai Tiibetin sana Gyu tarkoittaa “opetuksien perimyslinjaa”. Se merkitsee alkuperäistä ja muuttumatonta lääketieteellisen tiedon perimyslinjaa aina alusta asti.

 

Ensimmäinen tantra on nimeltään Juuritantra. Se antaa esittelevän yleiskatsauksen Tiibetin lääketieteeseen. Lääketieteen opiskelijalle tämä on kuin maailmankartta.

 

Toinen tantra on nimeltään Selittävä tantra. Se pitää sisällään perustieteenalat, kuten anatomia, sikiöoppi, fysiologia, patologia ja niin edelleen. Sitä voidaan verrata tietyn maan karttaan.

 

Kolmas tantra on nimeltään Suullisten ohjeiden tantra. Se sisältää selitykset kaikista sairauksista jaettuna Kahdeksaan haaraan:

 

 • Keho kokonaisuutena

 • Lastentautioppi

 • Naistentautioppi

 • Psykologiset häiriötilat

 • Traumatologia

 • Myrkkyoppi

 • Geriatria

 • Hedelmättömyys

 

Nämä ovat kuin karttoja jokaiseen kaupunkiin tässä maailmassa.

 

Neljäs tantra on nimeltään Viimeinen tantra tai Toiminnan tantra. Se käsittelee käytännönläheistä tai kliinistä perinteistä tiibetiläistä lääketiedettä. Kaupunkiopas meidän lääketieteelliselle matkallemme.

 

ALKEISVOIMAT JA ENERGIA

 

Buddhalaisessa kosmologiassa kaikki koostuu Viidestä Alkeisvoimasta: Tila, tuuli, tuli, vesi ja maa. Ne edustavat tyhjyyttä, liikettä, nopeutta, nestemäisyyttä ja kiinteyttä - samankaltaiseti modernin fyysikan atomien ominaisuuksien kanssa.

Perinteisen tiibetiläisen lääketieteen mukaan Viisi Alkeisvoimaa ilmentävät itseään meidän kehossamme, meillä on esimerkiksi viisi sormea käsissämme, sekä meillä on viisi aistielintä.

 

Viisi Alkeisvoimaa voidaan yksinkertaistaa kolmeksi luonnonlaiksi nimeltään nyi pa (Syylliset):

 

Lung kirjaimellisesti tarkoittaa “liikettä” ja yleensä käännetään sanalla “tuuli”. Sen luonne on liike ja se avittaa kuumaa tai kylmää energiaa.

 

Tripa kirjaimellisesti tarkoittaa “palava” ja se käännetään tarkoittamaan “sappea”. Sen luonne on nopeus ja se on kuumaa energiaa.

 

Beken kääntyy tarkoittamaan “limaa”, kirjaimelisesti se tarkoittaa “kastetta ja maata”. Se on nestemäinen ja kiinteä, kylmä energia.

 

Lung, tripa ja beken muodostavat sillan kehon ja mielen välillä. Tästä johtuen energioiden tasapainoittaminen vaikuttaa sekä kehoon että mieleen. Sillan ottaminen kohteeksi on myös nopein ja tehokkain tapa parantaa ihminen kokonaisuutena.

 

Syyn ja seurauksen lain kautta ympäristömme ja kehomme sisäiset alkeisvoimat ja energiat ovat eroittamattomat toisistaan. Tämä on nimeltään tendrel - toisistaan riippuvainen yhdistyneisyys. Tämä on syy miksi perinteisessä tiibetiläisessä lääketieteessä on tärkeää työskennellä sekä ihmisen että luonnon kanssa.

 

KOLME JUURTA

 

Luonnon ja Tiibetin lääketieteen yhteyden mukaisesti esittää Neljä Tantraa lääkärin päivittäisen työn Kolmena Juurena. Tämä analogia osoittaa myös lääketieteellisen ammatin perusteiden tärkeyttä. Tiibetin lääketieteen opiskelijat oppivat ja sisäistävät ne vielä tänäkin päivänä.

 

 

TERVEYDEN JA SAIRAUDEN JUURI

Tämä osio kattaa perusteorian, kuten energian, kehon ja mielen tasapainon (“Terveys”), energian epätasapainon (“Sairaus”). Teoreettinen tieto anatomiasta, fysiologiasta ja patologiasta on sen perusta.

 

TAUDINMÄÄRITYKSEN JUURI

Täällä esitellään taudinmäärityksen tärkeimmät keinot:

 

Tarkastelu - sisältää asiakkaan muodon ja piirteiden arvioinnin, kuin myös asiakkaan luonteen ja ihonvärin; aistielinten kriittisen tarkastelun, erityisesti kielen ominaisuudet; ja virtsan yksityiskohtaisen tutkimisen, mitä pidetään taudinmäärityksen tärkeimpänä osiona.

 

Palpaatio - perinteisessä tiibetiläisessä lääketieteessä palpaation taito (koskettelu) koostuu useista alueista, joista kaksi tärkeintä ovat pulssin tulkinta ja pisteiden tarkastelu.

 

Tapaus historia - on tiedon keräys menetelmä: kuinka kysellä ja kuunnella asiakasta jotta tunnistetaan merkit ja oireet; ruokavalion ja käyttäytymisen tunteminen jotta voidaan ymmärtää mahdollisia syitä häiriötekijöille tai sairaudelle.

 

HOITOMUOTOJEN JUURI

Tiibetin lääketieteessä on neljä pääasiallista hoitomuotoa:

 1. Ruokavalio

 2. Elintavat

 3. Lääkintä

 4. Ulkoiset hoitomuodot

AINUTLAATUINEN PARANTAMISEN MENETELMÄ

Tiibetiläinen lääketiede tarjoaa ainutlaatuisia piirteitä joita ei löydy mistään muusta parantamisen perinteestä tai modernista lääketieteestä. Joitakin näistä piirteistä ovat merkittävät taudinmäärityksen keinot pulssin luenta ja virsta analyysi, valtava hoitoihin käytettävä materia medica sisältäen tuhansia kasveja, mineraaleja, eläinvalmisteita ja niin edelleen, sekä hienostunut ulkoisten terapioiden järjestelmä.

 

Pulssin määritys sisältää enemmän kuin kymmenen pulssien osa-aluetta, jokainen perustuen eri aspekteihin kuten aikaan, vuodenaikaan, typologiaan, alkeisvoimiin, energioihin, olentoihin ja moneen muuhun. Jokainen pulssi tyyppi voi sisältää lukuisia ominaisuuksia satoihin ellei tuhansiin asti - täydellinen taudinmäärityksen työkalu käsissäsi.

 

Yrttilääkintä on aina kiinnostanut ihmisiä - parannuskeino saattaa olla omalla etupihallasi. Tiibetin lääketiede käyttää kaikkea mitä luonto tarjoaa:

 

Kallisarvoiset metallit ja jalokivet

Mineraalit ja maa

Kasvit ja yrtit

Eläinvalmisteet

 

Kuuluisa Ku Nye hieronta on yksi ulkoisista terapioista. Sitä voidaan hyödyntää lähes kaikissa ennaltaehkäisevissä, parantavissa tai oireen mukaisissa hoidoissa. Terapeutti käyttää erilaisia öljyjä ja erilaisia materiaaleja kuten kiviä, jalokiviä, simpukoita, puuta tai metallia riippuen tyoplogiasta ja häiriöstä.

 

Tiibetiläinen akupunktuuri on yksi korkeimmista ja silti tuntemattomimmista perinteisen tiibetiläisen lääketieteen hoitomuodoista. Neljä tantraa kuvaa sen tunkeutuvaksi ja korkeimpana ulkoisten terapioiden joukossa se on tehokkain terapia. Pisteiden monipuolisuus ja monimutkaisuus, soveltaminen ja indikaatiot ovat verrattavissa kiinalaiseen akupunktuurin taitoon.

 

Moxibustiota tai moxaa käytetään yleisesti kylmä luonteisissa häiriötiloissa. Se on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi reumaattisia sairauksia vastaan sekä erilaisissa kiputiloissa. Muunneltu versio joka tunnetaan nimellä hor me (Mogolilainen moxa) on tarinoiden mukaan ollut Genghis Khanin käytössä päivittäin - vihjaten salaisuuteen hänen saavutustensa takana.

.

 • White Facebook Icon
Tietoja minusta

Santeri Humina. Koulutettu hieroja, kiertävä kuppari, perinteisten lääketieteiden opiskelija, buddhalainen joogi, animistisen maailmankuvan kannattaja, suomalaisen sekä pohjoismaisten perinnehoitojen, perinteiden ja mytologian tutkiskelija.

 

LUE LISÄÄ

Liity sähköpostilistalle!

© 2018 by A L K E I S V O I M A